Hvilke norske frimerker er mest verdifulle?

Har du en samling med frimerker og lurer på om den inneholder noen godbiter? Vi har laget en oversikt til deg over de mest verdifulle norske frimerkene. Vi har også lagt til litt kommentarer på hvert merke i tilfelle du finner noe som ligner i samlingen din.

Følgende er viktig å notere seg i forbindelse med opplistingen nedenfor:

 • Listen tar utgangspunkt i stemplede (eller på annen måte annullerte) frimerker.
 • Verdiantydningene tar utgangspunkt i feilfrie merker i normal kvalitet. Merker vil kunne ha lavere verdiantydning hvis de har feil eller dårligere kvalitet, mens merker i særlig god kvalitet og/eller pene/uvanlige stempler vil kunne øke verdivurderingen.
 • Innenfor hver enkelt frimerkeutgave finnes det – særlig på de eldre merkene – et stort antall ulike varianter, plater, papir, trykk, vannmerker osv. Enkelte av disse kan være uvanligere og derfor oppnå høyere priser. Her henviser vi til spesiallitteratur, da dette langt på vei er et tema for litt viderekomne samlere. I denne oversikten – som er ment å være et lavterskel tilbud for å identifisere frimerker som bør undersøkes nøyere – har vi kun tatt en vurdering ut fra verdinivået på et «standardmerke» fra hver utgivelse. En mer komplett oversikt over alle norske frimerker – med priser på de ulike utgavene – finner du på examente.com.
 • For hvert merke er det i parentes skrevet et NK-nummer. Dette nummeret referer til frimerkets katalognummer i Norgeskatalogen.
 • Med «Forventet salgspris» menes prisen du kan forvente å oppnå for et feilfritt merke i normal kvalitet ved privat, enkeltvis salg til andre samlere.
 • Med «Butikkpris» menes prisen du må regne med å betale for å kjøpe et feilfritt, pent eksemplar av merket i en frimerkebutikk. Butikkprisene i oversikten er hentet fra Skanfil sin prisliste.

Hva som kan føre til en lavere verdi på frimerket:

 • Fysiske feil med merket som: rifter, manglende tagger, tynnheter i papiret, flekker, papirbretter osv.
 • Fargen på frimerket har blitt påvirket over tid (kjemisk/sollys) – særlig på eldre frimerker.
 • Mindre attraktive stempler som; tunge, grøtete og utflytende stempler, flere stempler på samme frimerke osv.

Hva som kan føre til en høyere verdi på frimerket:

 • Estetisk pene merker med pen tagging, rent og helt papir, god farge osv.
 • Pene stempler der en gjerne kan lese både hvor og når stempelet er slått.
 • Uvanlige stempler fra små postkontorer, stempler som var i bruk i en kortere tidsperiode osv.

Her følger vår liste over de mest verdifulle stemplede norske frimerkene.
Lykke til i jakten!


Returmerke på grønt papir 1872 (NK R2)

Forventet salgspris: kr. 900,- til 2.000,-
Butikkpris: kr. 4.300,-
Strengt tatt ikke et «vanlig» frimerke, men et merke brukt ved tilbakesendelse av ubesørgede eller uinnløste brev.
[ Mer info om dette frimerket ]


Returmerke på rosa papir 1872 (NK R1)

Forventet salgspris: kr. 800,- til 1.300,-
Butikkpris: kr. 4.250,-
Strengt tatt ikke et «vanlig» frimerke, men et merke brukt ved tilbakesendelse av ubesørgede eller uinnløste brev.
[ Mer info om dette frimerket ]


50 øre løve med overtrykk «V» (med vannmerke) 1941 (NK 272)

Forventet salgspris: kr. 800,- til 1.200,-
Butikkpris: kr. 4.250,-
NK 272 kan lett forveksles med en utseendemessig helt lik utgave som er trykket på papir uten vannmerke. Vannmerket må kunne påvises for at frimerket skal oppnå nevne verdi. Samtidig er det en del forfalskninger på markedet der den overtykkede «V» er falsk.
Et merke som er attestert av anerkjent ekspert vil en derfor kunne forvente å ha tilnærmet dobbelt verdi for ved et salg.
[ Mer info om dette frimerket ]


1,50 kroner Haakon VII 1909 (NK 94)

Forventet salgspris: kr. 750,- til 950,-
Butikkpris: kr. 3.200,-
NK 94 kan lett forveksles med lignende utgaver. En kan enkelt identifisere NK 94 ved å se på ornamentene på sidene av kongen. Se vedlagte bilde (klikk på bildet for større utgave).
[ Mer info om dette frimerket ]


12 øre posthorn 1884 (NK 44)

Forventet salgspris: kr. 600,- til 800,-
Butikkpris: kr. 2.500,-
Dette frimerket kan lett forveksles med en lignende utgave av 12 øre posthorn i grønn farge. En kan enkelt identifisere NK 44 ved at den ikke har små skraveringsstreker i selve posthornbøylen. NK 44 er også litt mattere i fargen. Se vedlagte bilde (klikk på bildet for større utgave).
[ Mer info om dette frimerket ]


3 skilling løve 1863 (NK 7)

Forventet salgspris: kr. 400,- til 600,-
Butikkpris: kr. 3.750,-
[ Mer info om dette frimerket ]


4 skilling løve 1855 – Norges første frimerke (NK 1)

Forventet salgspris: kr. 300,- til 600,-
Butikkpris: kr. 1.000,-
Verdien på dette frimerket kan variere mye på grunnlag av kvaliteten på merket, bredde på margene, type stempel osv. For å bli regnet i kategorien normalkvalitet eller bedre skal alle margene ha minst 1,3mm bredde hele veien rundt merket.
[ Mer info om dette frimerket ]


2 skilling løve 1863 (NK 6)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 1.900,-
[ Mer info om dette frimerket ]


1 krone Haakon VII 1909 (NK 93)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 1.200,-
NK 93 kan lett forveksles med lignende utgaver. En kan enkelt identifisere NK 93 ved å se på ornamentene på sidene av kongen. Se vedlagte bilde (klikk på bildet for større utgave).
[ Mer info om dette frimerket ]


3 skilling løve 1868 (NK 13)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 1.100,-
[ Mer info om dette frimerket ]


24 skilling løve 1863 (NK 10)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 1.000,-
[ Mer info om dette frimerket ]


2 skilling Oscar I 1857 (NK 2)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 950,-
[ Mer info om dette frimerket ]


3 skilling Oscar I 1857 (NK 3)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 700,-
[ Mer info om dette frimerket ]


30 + 25 øre Nordkapp 1930 (NK 183)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 675,-
[ Mer info om dette frimerket ]


2 skilling posthorn 1872 (NK 17)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 600,-
[ Mer info om dette frimerket ]


6 skilling posthorn 1872 (NK 20)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 600,-
[ Mer info om dette frimerket ]


7 skilling posthorn 1872 (NK 21)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 600,-
[ Mer info om dette frimerket ]


10 øre posthorn 1882 (NK 36)

Forventet salgspris: 200,- til 400,-
Butikkpris: kr. 500,-
NK 36 kan lett forveksles med en rekke andre 10-øres posthornmerker i rød farge. Det anbefales at du sjekker i en frimerkekatalog eller med en erfaren samler for å sjekke om det er NK 36 du har.
[ Mer info om dette frimerket ]


2 skilling løve med overtrykk i blått «Kr. 1.50» 1905 (NK 86)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 300,-
Butikkpris: kr. 825,-
[ Mer info om dette frimerket ]


2 skilling løve med overtrykk i rødt «Kr. 2.00» 1905 (NK 87)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 300,-
Butikkpris: kr. 775,-
[ Mer info om dette frimerket ]


20 + 80 øre Legion 1941 (NK 259)

Forventet salgspris: kr. 200,- til 300,-
Butikkpris: kr. 700,-
Datoen på stempelet må være lesbar, og frimerket må være stemplet før 1945 for å oppnå verdivurderingen som nevnt her.
[ Mer info om dette frimerket ]


4 skilling posthorn 1872 (NK 19)

Forventet salgspris: kr. 175,- til 400,-
Butikkpris: kr. 550,-
[ Mer info om dette frimerket ]


5 øre posthorn 1879 (NK 35)

Forventet salgspris: kr. 175,- til 275,-
Butikkpris: kr. 675,-
NK 35 kan lett forveksles med en annen utgave av 5 øre posthorn i blå farge. NK 35 identifiseres best på det lille 5-tallet nederst i høyre hjørne som skal være uten kule på buen som utgjør nederste delen av 5-tallet. Se vedlagte bilde (klikk på bildet for større utgave).
[ Mer info om dette frimerket ]


25 øre posthorn 1877 (NK 28)

Forventet salgspris: kr. 150,- til 300,-
Butikkpris: kr. 950,-
NK 28 kan lett forveksles med lignende utgaver. En kan enkelt identifisere NK 28 ved å se på skrifttypen i «NORGE», samtidig som NK 28 har små skraveringsstreker i posthornbøylen. Fargen er vanligvis også veldig matt. Se vedlagte bilde (klikk på bildet for større utgave).
[ Mer info om dette frimerket ]


5 kroner løve 1941 (NK 292)

Forventet salgspris: kr. 150,- til 300,-
Butikkpris: kr. 850,-
Datoen på stempelet må være lesbar, og frimerket må være stemplet før 1945 for å oppnå verdivurderingen som nevnt her.
[ Mer info om dette frimerket ]


20 øre portomerke 1895 (NK P6)

Forventet salgspris: kr. 150,- til 300,-
Butikkpris: kr. 800,-
[ Mer info om dette frimerket ]


2 kroner Haakon VII (NK 91)

Forventet salgspris: kr. 150,- til 250,-
Butikkpris: kr. 1.000,-
NK 91 kan lett forveksles med lignende utgaver. En kan enkelt identifisere NK 91 ved å se på ornamentene på sidene av kongen. Se vedlagte bilde (klikk på bildet for større utgave).
[ Mer info om dette frimerket ]


1,50 kroner Haakon VII (NK 90)

Forventet salgspris: kr. 150,- til 250,-
Butikkpris: kr. 700,-
NK 90 kan lett forveksles med lignende utgaver. En kan enkelt identifisere NK 90 ved å se på ornamentene på sidene av kongen. Se vedlagte bilde (klikk på bildet for større utgave).
[ Mer info om dette frimerket ]


8 skilling løve 1863 (NK 9)

Forventet salgspris: kr. 100,- til 300,-
Butikkpris: kr. 500,-
[ Mer info om dette frimerket ]


1 skilling løve 1868 (NK 11)

Forventet salgspris: kr. 100,- til 300,-
Butikkpris: kr. 500,-
[ Mer info om dette frimerket ]


2 skilling løve med overtrykk i grønt «Kr. 1.00» 1905 (NK 85)

Forventet salgspris: kr. 100,- til 300,-
Butikkpris: kr. 475,-
[ Mer info om dette frimerket ]


2 skilling løve 1867 (NK 12)

Forventet salgspris: kr. 100,- til 300,-
Butikkpris: kr. 450,-
[ Mer info om dette frimerket ]


8 skilling løve 1867 (NK 15)

Forventet salgspris: kr. 100,- til 300,-
Butikkpris: kr. 450,-
[ Mer info om dette frimerket ]


20 øre portomerke 1895 (NK P7)

Forventet salgspris: kr. 100,- til 200,-.
Butikkpris: kr. 700,-
[ Mer info om dette frimerket ]


20 + 25 øre Nordkapp 1930 (NK 182)

Forventet salgspris: kr. 100,- til 200,-
Butikkpris: kr. 450,-
[ Mer info om dette frimerket ]


1 krone Universitet 1941 (NK 260)

Forventet salgspris: kr. 75,- til 150,-
Butikkpris: kr. 450,-
[ Mer info om dette frimerket ]


Del dette innlegget med dine venner…

Skribent: Rune Hemnes